jwammo12

Volatility Index of Range Verification

█ OVERVIEW

This is a volatility indicator created by extending concepts from Tushar Chande's Range Action Verification Index ( RAVI ).

█ CONCEPTS

This indicator constructs range of the RAVI indicator. It uses this range to build a histogram that represents how fast the range is changing, or a measure of volatility . A line is then constructed, either from a moving average or standard deviation depending on the settings that can serve as an action trigger.

█ INPUTS

 • Fast MA Period: the period of the quickest moving average that is used to build the RAVI indicator line
 • Slow MA Period: the period of the slowest moving average that is used to build the RAVI indicator line
 • MA Type: the type of moving average to use, either Simple or Exponential
 • Price Source: the type of price source to use; close, high, low, hlc3, etc.
 • Lookback Period: how far back to construct the minimum and maximum of the range
 • Standard Range: the standard range of the indicator. a smaller range will exaggerate differences in the columns, and vice-versa
 • Volatility Period: the period used for the trigger line moving average
 • Std. Deviation Mode?: Whether the trigger line will plot using a moving average or a multiple of Standard Deviation.
 • Deviation Multiplier: How many deviations to use if the trigger line is in Std. Deviation Mode

Software Engineer and FX, Options, Crypto Trader. Previously worked at large options market maker. If you like my scripts and would like to donate:
Bitcoin: 179ETrGo3FCVcnBV8i1uc4J8YHFRknYytz
Eth: 0x73d59A8214FD70053aF37E9700692e25de441245
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?