HPotter

DAPD - Strategy Backtest

This indicator is similar to Bollinger Bands . It based on DAPD - Daily
Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
of this calculation would then be divided by 21.
It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
You can change long to short in the Input Settings
Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?