KivancOzbilgic

Twin Optimized Trend Tracker Strategy TOTT

KivancOzbilgic Wizard Uppdaterad   
Anıl Özekşi's new strategy which is a combination of 2 Optimized Trend Tracker lines which are vertical displaced from original version with a COEFFICIENT to cope with sideways' false signals which he explained in "Toy Borsacı İçin OTT Kullanım Kılavuzu 2"

original version of OTT:

OTT Strategy and Screener:

You can find a detailed explanation with subtitles from the developer of OTT Anıl Özekşi himself as: "Toy Borsacı İçin OTT Kullanım Kılavuzu 2"
Versionsinformation:
signal shapes and positions updated
Versionsinformation:
Backtest parameters updated:
-Backtested with (40/1) OTT and 0.006 coefficient parameters (26/12/9) of TOTT on BTCUSDT daily Binance chart
-Backtested initial capital updated to 1000USD
-Order size set as 1000USD
-Commission is set to 0.1% same as this is a Binance chart so 0.1% is the default user level on that exchange
-Slippage set to 100 ticks which could be meaningful

Kıvanç Özbilgiç

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?