KivancOzbilgic

FIBONACCI BANDS by KIVANCfr3762

Calculated with a default value of 14 periods of EMA and 14 periods of Average True Range ( SMA )

There are 4 levels of upper bands and 4 levels of lower bands in the indicator

its calculated adding and subtracting ATR( SMA ) values with coefficients 1, 1.618, 2.618 and 4.236 (Fibonacci ratios) to EMA of close prices.

Top and Bottom Fibo lines are aceepted as significant Resistance and Support levels.


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?