OddLogic1618

Odd_Custom Candle Calendar Day

Ever wonder how candles would look on a chart if they were tracked by calendar day instead of market days?

Option(s)-
  • 📅Custom start date for candle formation
  • ✖️Candle multiplier
  • 🌈Up / Down Colors

Features-
📋Displays candle data with invisible plots

Use Move to Existing Pane to Overlay on chart.

Can only display a max of 500 candles!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?