LuxAlgo

SMT Divergences [LuxAlgo]

The SMT Divergences indicator highlights SMT divergences between the chart symbol and two user-selected tickers (ES and YM by default).

A dashboard returning the SMT divergences statistics is also provided within the settings.

🔶 SETTINGS

  • Swing Lookback: Calculation window used to detect swing points.
  • Comparison Ticker: If enabled, will detect SMT divergences between the chart prices and the prices of the selected ticker.

🔹 Dashboard

  • Show Dashboard: Displays statistics dashboard on the chart.
  • Location: Location of the dashboard on the chart.
  • Size: Size of the displayed dashboard.

🔶 USAGE


SMT Divergences are characterized by diverging swing points between two securities.


The detection of SMT Divergences is performed by detecting swing points using the user chart prices as well as the prices of the selected external tickers. If a swing point on the chart ticker is detected at the same time on external tickers, comparison is performed.

Due to the detection requiring swing point confirmation (3 candles by default), this indicator can better be used to study price behaviors on the occurrence of an SMT divergence.


The dashboard highlights the number of SMT divergences that occurred on a swing high and swing low between the chart ticker and the selected external tickers.

The returned percentage indicates the proportion of swing highs or swing lows that led to an SMT divergence.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?