HPotter

Bearish Engulfing automatic finding script

Hi
Let me introduce my Bearish Engulfing automatic finding script.
This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks.
Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is
followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or
contains the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse
of the Harami pattern.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/04/2014
//
//  This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks. 
//  Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is 
//  followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or 
//  contains the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse 
//  of the Harami pattern. 
////////////////////////////////////////////////////////////

study(title = "Bearish Engulfing", overlay = true)
barcolor(close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na)