viras34

Three-Bar Inside Bar Patern

Author: Johnan Prathap TASC March 2011

The typical inside bar two-bar view indicates minimal activity in a market. It is defined as a bar (or series of bars) that is completely within the range of the preceding bar; that is, it has a higher low and lower high than the bar immediately before it. Some traders consider a bar an inside bar if the high and low are equal to the previous bar or where there are several consecutive bars within the range of a previous bar.
Many analysts tend to view inside bars as an indication of declining market activity, or possibly a prelude to a large movement in either direction.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?