viras34

Three-Bar Inside Bar Patern

Author: Johnan Prathap TASC March 2011

The typical inside bar two-bar view indicates minimal activity in a market. It is defined as a bar (or series of bars) that is completely within the range of the preceding bar; that is, it has a higher low and lower high than the bar immediately before it. Some traders consider a bar an inside bar if the high and low are equal to the previous bar or where there are several consecutive bars within the range of a previous bar.
Many analysts tend to view inside bars as an indication of declining market activity, or possibly a prelude to a large movement in either direction.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer