LonesomeTheBlue

Linear Regression Channel

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello Traders,


There are several nice Linear Regression Channel scripts in the Public Library. and I tried to make one with some extra features too. This one can check if the Price breaks the channel and it shows where is was broken. Also it checks the momentum of the channel and shows it's increasing/decreasing/equal in a label, shape of the label also changes. The line colors change according to direction.

using the options, you can;
- Set the Source (Close, HL2 etc)
- Set the Channel length
- Set Deviation
- Change Up/Down Line colors
- Show/hide broken channels
- Change line width

meaning of arrows:
⇑ : Uptrend and moment incresing
⇗ : Uptrend and moment decreasing
⇓ : Downtrend and moment incresing
⇘ : Downtrend and moment decreasing
⇒ : No trend

An example for how color of lines, arrow direction and shape of label change.Enjoy!
Versionsinformation:
Added an option "Show Fibonacci Levels", it can show Fibonacci levels of the channel. and also added alert (before someone asked me to add alert :)

Example: Fibonacci Levels
Versionsinformation:
Two new alerts added:
-> Up trend
-> Down trend
(users request)
Versionsinformation:
added color option for broken lines

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?