animecummer

Standard Deviation Candles (With Emoji)

animecummer Uppdaterad   
In crypto, significant price moves can be a sign of continuation or reversal. This script measures if price move is greater than a certain number of standard deviations vs. previous periods, then alters bar colours and/or prints an emoji signal.
Versionsinformation:
set default high/low inputs as "high" and "low" (you can also use close) and re-published for better preview image
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?