cryptonnnite

Weekly Opening Gap (cryptonnnite)

cryptonnnite Pro Uppdaterad   
In the context of general equities, opening price that is substantially higher or lower than the previous day's closing price, usually because of some extraordinarily positive or negative news. Opening gap using as a potential target which market usually trades to.
Release Notes:
added ability to extend gap box to the end of the day or week
Release Notes:
 • Added new day opening gap
 • C.E. (Consequent Encroachment) of gaps
 • Labels
Release Notes:
fix: do not show labels if there are no gaps
Release Notes:
Added option to choose between previous day close and current open GAP and 5pm to 6pm GAP (There is a big difference between these gaps)
Release Notes:
 • changeable amount of nwogs
 • ability to extend previous nwogs to the end of the current day/week
 • 5pm to 6pm GAP option applicable to nwog too now
 • changeable color of C.E. line
Release Notes:
fixed previous nwog on 1 minute chart because of tradingview historical bar limit
Release Notes:
 • changeable amount of NDOGs
 • ability to extend previous NDOGs to current day
Release Notes:
 • fixed ndogs extension to current day
 • added ability to change label size, color and position
 • added day label for ndog and period label for nwog
 • added ability to change color of previous ndogs and nwogs
 • added ability to change C.E. line style
 • added price labels of high C.E. and low for each ndog and nwog

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?