ceyhun

Buying Selling Volume

ceyhun Uppdaterad   
Buying Selling Volume

-Buy Volume
-Sell Volume
-Buy Volume Percent %
-Sell Volume Percent %
-Volume Index


-Buy Sell Volume-
BuyVolume>SellVolume=Blue barcolor
SellVolume>BuyVolume=Purple barcolor

-Volume Index-
VolumeIndex>length and close > open =Cyan barcolor
VolumeIndex>length and close < open =Gray barcolor
VolumeIndex<=length = Yellow barcolor


Versionsinformation:
fix

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?