QuantNomad

QuantNomad - RSI Strategy - LTCUSDT - 5m

QuantNomad Premium Uppdaterad   
Really nice performance of Simple RSI Strategy for LTCUSDT ( Binance ) 5m chart.
Params: RSI Length: 3, RSI OverSold level: 47, RSI OverBought Level: 56
Performance: 391% profit, 2400 trades, 42% prof, 14.6% dd , 0.65 sharpe.

I think this strategy can be a really nice base for a pretty good strategy. We have quite a lot of trades here you can add additional filters that will improve strategy a bit.

And remember:
Past performance does not guarantee future results.
Release Notes: Cleaning the code

Courses:
Pine Programming v5: https://qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

Hire Me: https://qntly.com/hirepine
Telegram: https://qntly.com/tel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?