abhijeetdesai14

CM_Williams_Vix_Fix - Market Top and Bottom with multi-timeframe

abhijeetdesai14 Uppdaterad   
This is a modification of CM_Williams_Vix_Fix indicator to include both market tops and bottoms with multi-timeframe support. The original indicator only finds market bottoms.

All credits go to the original author ChrisMoody.
Original script link

Working:
The histogram above 0 signifies the trend of market going UP and the histogram below 0 signifies the trend of market going DOWN.

The histogram bar is calculated using "LookBack Period Standard Deviation High" number of candles. A threshold is calculated using bollinger bands and based on percentile of "Look Back Period Percentile High" number of candles.

If the histogram bar above 0 crosses the up threshold then we have market top which is signified by histogram bar having the color green. If the histogram bar below 0 crosses the down threshold then we have market bottom which is signified by histogram bar having the color red.

The market tops and bottoms can also be calculated across multiple timeframes.

Sample usage:
Suppose the market is in an uptrend and the indicator displays red market bottom bar, this might be an indication that the market has reached the end of a pullback. We can use additional indicators like stochastic or rsi to get additional confluence.

This indicator does not repaint but you need to wait for the candle to close.
Versionsinformation:
Alerts added
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?