Electrified

Slope Normalizer

Electrified Uppdaterad   
Brief:
This oscillator style indicator takes another indicator as its source and measures the change over time (the slope). It then isolates the positive slope values from the negative slope values to determine a 'normal' slope value for each.
** A 'normal' value of 1.0 is determined by the average slope plus the standard deviation of that slope.

The Scale
This indicator is not perfectly linear. The values are interpolated differently from 0.0 - 1.0 than values greater than 1.0.
  • From values 0.0 to 1.0 (positive or negative): it means that the value of the slope is less than 'normal' **.
  • Any value above 1.0 means the current slope is greater than 'normal' **.
  • A value of 2.0 means the value is the average plus 2x the standard deviation.
  • A value of 3.0 means the value is the average plus 3x the standard deviation.
  • A value greater than 4.0 means the value is greater than the average plus 4x the standard deviation.
Because the slope value is normalized, the meaning of these values can remain generally the same for different symbols.

Potential Usage Examples/b]
Using this in conjunction with an SMA or WMA may indicate a change in trend, or a change in trend-strength.
  • Any values greater than 4 indicate a very strong (and unusual) trend that may not likely be sustainable.
  • Any values cycling between +1.0 and -1.0 may mean indecision.
  • A value that is decreasing below 0.5 may predict a change in trend (slope may soon invert).
Versionsinformation:
Simpler cleaner use of deviation value.
Versionsinformation:
Clean out unused DataCleaner reference.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?