HasanRifat

Range Detection

HasanRifat Uppdaterad   
This is a simple indicator to find the sideways market or ranging market.

It is mainly focused on BTCUSD as BTCUSD doesn’t make big moves each and every candle. It makes big breakouts with one candle and then goes sideways for a longer period of time.

So, this indicator identifies those big candles and plots high and lows of those big candles using lines. New range is created only when new candles close above or below previous major candles high or low.
Versionsinformation:
1. Range detection is now dynamic.
2. User inputs for the range to start showing.
3. Alerts for Bullish and Bearish breakouts.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?