pieslappa

Triple Exponential MACD

pieslappa Uppdaterad   
A modification of the classic MACD to use Triple EMAs which tends to have less lag than the standard indicator. (I also have a Double Exp MACD indicator, I tend to use both simultaneously)

Alert conditions are pre-configured for simple line crosses and you can enable/disable the histogram from the indicator options menu.

Enjoy!
Release Notes: Made changes to improve usability of the script such as removing the histogram feature and fixing the alert condition setup
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?