vaidab

SL Hunter Tracker

SL Hunter Tracker
coded by Bogdan Vaida

SL Hunter Tracker is a meticulous hunter that tracks SL hunters.
First it plots the fractals on the chart, then it draws lines from them
to the last wick that touched that height. You can add sweep alerts, once
per bar close, so that you get notified when a wick was touched.

Tested on: EURUSD 30'

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?