hanabil

Smarter SNR (Support and Ressistance, Trendline, MTF OSC)

hanabil Pro Uppdaterad   
Built with love "Smarter SNR (Support and Ressistance, Trendline, MTF OSC) "

This indiator will show you Support & Ressistance, Good Trendline, and Multi-timeframe analyzing of Oscillator ( Stochastic and RSI )

You can combine with your own strategy, or use this purely
DISCLAIMER :
Measure the risk first before use it in real market
Backtest The Strategy was very important, so you know the probability


Fundamentally Logical :
SNR -> Last 3 Zigzag Pivot
Trendline -> Using two last pivot for calculating the slope

Features :
1. SNR
2. Trendline
3. MTF Oscillator Analyzing

How to use it :
1. All Label, Table & Line can be turned on/off in settings
2. Pivot Period can be Adjusted in settings
3. All Label, Table & Line style can be adjusted in settings

Regards,
Hanabil

Release Notes: Fixed Memory Limits Issue
Release Notes: Chart Thumbnail Update :D
Release Notes: Alert Condition Adding :), Enjoy it

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?