TZack88

RSI Momentum Trend

TZack88 Uppdaterad   
The "RSI Momentum Trend" indicator is a valuable tool for traders seeking to identify momentum trends.

By utilizing the Relative Strength Index (RSI) and customizable momentum thresholds, this indicator helps traders spot potential bullish and bearish signals.

you can adjust input parameters such as the RSI period, positive and negative momentum thresholds, and visual settings to align with their trading strategies.

The indicator calculates the RSI and evaluates two momentum conditions: positive and negative.

The positive condition considers the previous RSI value, current RSI value, and positive change in the 5-period exponential moving average (EMA) of the closing price.

The negative condition looks at the current RSI value and negative change in the 5-period EMA.

Once a momentum condition is met, the indicator visually represents the signal on the chart.

The "RSI Momentum Trend" indicator provides you with a quick and effective way to identify momentum trends using RSI calculations.
By incorporating visual cues and customizable parameters, it assists traders in making informed decisions about potential market movements.
Versionsinformation:
Minor change
Versionsinformation:
Created a Screener to help identify 4 symbols Trend
Versionsinformation:
Created a Screener to help identify 40 symbols Trend at once


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?