EmperorBTC

MA Strategy Emperor insiliconot

The Script offers 9 different EMAs with 14 different MA types.

The make use of the script is to find the entry on the 1-4 hour altcoins while using the in-built 13/21 crossover strategy to be used in sync with Heikin Ashi cross-over with Fib levels of 0.236 Fib level.

How to use it.

Entry is to be made when the
1. Cross over gives a P(Positive Sign) and the candle completely closes above the cross-over
2. When the Heikin Ashi turns green and the next green HA candle goes above the previous green HA candle.
3. The price should be at-least above the 0.236 Level from the Swing high.

All the Best.
EmperorBTC

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?