samuelx

Pinbar识别器

This is a Pinbar Monitor which design for Chinese.

这是一个Pinbar识别器。
本脚本的目的在于帮助使用中文的人了解该指标,特别是其用法。同时将该指标代码添加完整的中文注释,方便使用中文的人学习Pine语言。

Pinbar概念来自于Price Action,基本类似于国内K线分析中的十字星,锤子线。该指标的主要功用在于帮助识别盘面出现的Pinbar,分为牛市Pinbar和熊市Pinbar。

对Pinbar的量化定义
熊市Pinbar

1 前一根K线,必须为阳线;
2 K线实体必须小于前一根K线;
3 下影线高度至少大于0.5倍实体高度;
4 上影线高度至少是2倍实体高度。

牛市Pinbar
1 前一根K线,必须为阴线;
2 K线实体必须小于前一根K线;
3 上影线高度至少大于0.5倍实体高度;
4 下影线高度至少是2倍实体高度。

指标局限性
因为Pinbar出现的概率比较高,所以切勿直接按信号交易,应考虑其他的分析方法,综合考虑再决定是否交易。
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?