SimoneMicucci00

ICT Killzone [Forex Edition]

SimoneMicucci00 Uppdaterad   
This indicator show in different way the bank session teached by ICT in his channel (Asian Range, London Open, New York Open, London Close).
The user have the opportunity to change the visualization from a beacon to a box, and is possible to show the amount of pips of box range with the "info" check.
If something isn't clear comment below and I will answer as soon as possible.
Versionsinformation:
to give an easy read of current candle in session I gived air on the box setting(until the session run, at the end of the session the limit are setted right)
to help either on the candle read the board of the boxes are setted to 50% transparency

If you feel the option is required I'll implement the input for the color of the border and other option for the boxes(let me know in the comment)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?