QuantVue

Higher Time Frame {HTF} Candles [QuantVue]

Introducing the Higher Time Frame {HTF} Candles from QuantVue!

This script was developed to help you visually emphasize higher time frame (HTF) candles.

Higher time frames reduce the 'noise' inherent in lower time frames, providing a clearer, more accurate picture of the market's movements.

By examining higher time frames, you can better identify trends, reversals, and key areas of support and resistance.

The Higher Time Frame Candles indicator overlays higher time frame data directly onto your current chart.

You can easily specify the higher time frame candles you'd like to view, and the indicator will overlay the higher time frame candles directly over the corresponding current time frame bars.

This indicator by default will display the most current higher time frame candle plus the previous 5 candles.Give this indicator a BOOST and COMMENT your thoughts!

We hope you enjoy.

Cheers.

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?