loxx

Generalized Step Moving Average w/ Pips Filter [Loxx]

Generalized Step Moving Average w/ Pips Filter is a stepping function on source input to derive a moving average. This general form the stepping can also be applied to any other input such as EMA, SMA, HMA, WMA, etc.. This moving average employ a filtering system based on the following:

Core filter, both min and max value: pips * (multiplier) or the (average of momentum) * (multiplier).
Post processing filter: pips * (multiplier)

These filtering options require trend to shift by the above values before changing direction thereby reducing noise and yielding a better defined trend.

Things to note
  • This indicator requires fine tuning to make it work on all tickers. If you place this on a chart and it shows all green or red candles, then you must adjust the indicator to coincide with the pip movement of that ticker.
  • This indicator can be used on any timeframe.

Included
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?