goobur

Coinbase ALT/USD Index

goobur Uppdaterad   
A simple ALT/USD pair index of all the altcoins currently trading on Coinbase.
Versionsinformation:
Added count of included/excluded cryptos to average calculation.
Versionsinformation:
Accidentally had a bunch of unnecessary indicators on chart in my last update to this script. :D
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?