Mango2Juice

M-Oscillator

Mango2Juice Uppdaterad   
M-Oscillator developed By Mohamed Fawzy, MFTA, CFTe
as Written in IFTA Journal 2018 Edition
more info : http://ifta.org/public/files/journal/d_i...

Interpretation
• M-Oscillator is a bounded oscillator that moves between (-14) and (+14),
• Movement above 10 is considered overbought, and movement below -10 is oversold.

Overbought/Oversold rule:
• Buy when the M-Oscillator violates the (-10) level to the downside and crosses back to the upside.
• Sell when the M-Oscillator crosses above the (+10) level and crosses back to the downside.

Crossover on Extreme Levels
• Sell signals are triggered when the M-Oscillator crosses its signal line above (13), which indicates an extreme market condition
• Buy signals are triggered when the M-Oscillator crosses its signal line below (- 13)
Release Notes: added input Length and Source
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?