Rexio

MACD with divergence signals

Its an MACD indicator which highlights places where macd and signal line cross and hidden divergence ocures.
Logic behind it is to check if we have hidden divergence when crossing of that two lines and if above EMA200 (signal for BUY - green) or if below EMA200 (signal for SELL - red).
You can change lenght of EMA but i think 200 is a simpliest trend indicator.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?