shayankm

MESA Phase [SHK]

shayankm Uppdaterad   
MESA Phase (By John Ehlers) is a cyclic indicator that predicts market short-term and mid-term movements. It would give you clear divergence signals or you can use it as a price reversal detection indicator.

Please share us any tricks or new useful methods that you determined by using this indicator.
Versionsinformation:
"Horizontal Line" Bug fixed.
Versionsinformation:
  • Source price modified.
  • Offset added to get more accurate divergence points.
Versionsinformation:
  • Bug fixes.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?