crypto_tycho

BTC Price Trend

crypto_tycho Uppdaterad   
The crypto market is reacting very quickly based on BTC price, thus monitoring the BTC price is very helpful.
This script will color the candles based on the BTC price trend. Set the timeframe and down/up percentage to monitor the BTC price trend, and the script should not repaint.
The indicator will monitor the BTC price in a high frame, for example, for 4 hours, if the price goes down the set percentage during one candle, will change the candle color. Thereafter, if the price goes up within a small timeframe (as you set) then the candle color will be changed.
So, in case the bar color is red, then it is recommended to avoid trading since the BTC price is down trending.
The indicator is requesting the BTC price as of now, and the previous closed price, then it will calculate the price difference, if it result is minus, then the price is in a downtrend, else it is in an uptrend.
Versionsinformation:
Bug fixing.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?