gorx1

[R&D] Moving Centroid

This script utilizes this concept. Instead of weighting by volume, it weights by amount of price action on every close price of the rolling window. I assume it can be used as an additional reference point for price mode and price antimode.

it is directly connected with Market (not volume) profile, or TPO charts.

The algorithm:
1) takes a rolling window of, for example, 50 data points of close prices:
2) for each of this closing prices, the algorithm will check how many bars touched this close price.
3) then: sum of datapoints * weights/sum of weights

Since the logic is implemented in pretty non-efficient way, the script sometimes can take time to make calculations. Moreover, it calculates the centroid taking into account only close prices, not every tick. of a given rolling window That's why it's still experimental.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?