DuDu95

[fpemehd] Strategy Template

Hello Guys! Nice to meet you all!
This is my fourth script!
This is the Strategy Template for traders who wants to make their own strategy.
I made this based on the open source strategies by jason5480, kevinmck100, myncrypto. Thank you All!

### StopLoss
1. Can Choose Stop Loss Type: Percent, ATR, Previous Low / High.
2. Can Chosse inputs of each Stop Loss Type.

### Take Profit
1. Can set Risk Reward Ratio for Take Profit.
- To simplify backtest, I erased all other options except RR Ratio.
- You can add Take Profit Logic by adding options in the code.
2. Can set Take Profit Quantity.

### Risk Manangement
1. Can choose whether to use Risk Manangement Logic.
- This controls the Quantity of the Entry.
- e.g. If you want to take 3% risk per trade and stop loss price is 6% below the long entry price,
then 50% of your equity will be used for trade.
2. Can choose How much risk you would take per trade.

### Plot
1. Added Labels to check the data of entry / exit positions.
2. Changed and Added color different from the original one. (green: #02732A, red: #D92332, yellow: #F2E313)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?