Coinrule

Low volatility Buy w/ TP & SL (Coinrule)

The compression of volatility usually leads to expansion. When the breakout comes, it can ignite strong trends. One way to catch a coin trading in an accumulation area is to spot three moving averages with values close to each other. The strategy uses a combination of Moving Averages to spot the best time to buy a coin before its breakout.


Buy Condition

  • The MA200 is greater than the MA100
    The MA50 is greater than the MA100

According to backtesting results, the 1-hour time frame is the best to run this strategy.


Sell ConditionTake Profit: the price increases 8% from the entry price
Stop Loss: the price drops 4% from the entry price


The strategy has a profitability of 40-60% (depending on the market conditions). Having a ratio of two between Take profit and Stop Loss helps keeping the strategy profitable in the long term.

Release Notes: The compression of volatility usually leads to expansion. When the breakout comes, it can ignite strong trends. One way to catch a coin trading in an accumulation area is to spot three moving averages with values close to each other. The strategy uses a combination of Moving Averages to spot the best time to buy a coin before its breakout.

This setup helps catching also early reversals at the end of downtrends.


Buy Condition

- The MA200 is greater than the MA100
- The MA50 is greater than the MA100

According to backtesting results, the 1-hour time frame is the best to run this strategy.


Sell ConditionTake Profit: the price increases 8% from the entry price
Stop Loss: the price drops 4% from the entry price


The strategy has a profitability of 40-60% (depending on the market conditions). Having a ratio of two between Take profit and Stop Loss helps keeping the strategy profitable in the long term.
Release Notes: The new Script adds the commission to the trades. Now a trading fee of 0.1% is taken into account.

The strategy in the new version trades only with 30% of capital to make the results more aligned to a real-use case.

After backtesting different setups, the take-profit and stop-loss percentages are revised to increase the average return and reduce the standard deviation or the results.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?