SimpleTradingTechniques

ENGULFING CANDLESTICK STRATEGY

(i) Arrow represent trade setup

(ii) Circle represent triggering of the trade
--------------------------------------------------------------------
1. Where to place stop loss?
2. Where to exit the trade?
3. How to protect gains in your trade?
4. How to apply money management rule?
5. How to trade gap opening?
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//  By SIMPLE TRADING TECHNIQUES

//   	Arrow represent trade setup 
//   	Circle represent triggering of the trade
//--------------------------------------------------------------------

study(title="STT ENGULFING CANDLESTICK STRATEGY",overlay = true, shorttitle="STT ECS")
src = close, len = input(8, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

//coloring method below

src1 = close, len1 = input(50, minval=1, title="UpLevel")
src2 = close, len2 = input(50, minval=1, title="DownLevel")
isup() => rsi > len1
isdown() => rsi < len2
barcolor(isup() ? green : isdown() ? red : na )

//study('buy/sell arrows', overlay=true)

out = sma(close, 50)
data = rsi > len1 ? open[1] > close[1] ? close > open ? close >= open[1] ? close[1] >= open ? close - open > open[1] - close[1] ? high > out : na : na : na : na : na : na
data1 = rsi < len2 ? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? low < out : na : na : na : na : na : na


plotchar(data, char='↑',location=location.belowbar, color=lime, text="ECS Buy")
plotchar(data1, char='↓', location=location.abovebar, color=red, text="ECS Sell")

//Trade Trigger
tiggerlongcandle = (data[1] == 1) and (high > high[1]) ? 1 : 0
tiggershortcandle = (data1[1] == 1) and (low < low[1]) ? 1 : 0
plotshape(tiggerlongcandle ? tiggerlongcandle : na, title="Triggered Long",style=shape.circle, location=location.belowbar, color=green, transp=0, offset=0, text="ECS")
plotshape(tiggershortcandle ? tiggershortcandle : na, title="Triggered Short",style=shape.circle, location=location.abovebar, color=red, transp=0, offset=0, text="ECS")

plot (out, color = black, linewidth = 3, title = "Trend - Long Term")

Kommentarer

Can you see last signal how much long can we keep the trade on that last signal???
+2 Svara
i don't understand the question, can reword it please.
Svara
shani_1694 SimpleTradingTechniques
I AM TALKING ABOUT LAST SIGNAL PLACED BY YOUR SCRIPT
Svara
shani_1694 shani_1694
Svara
shani_1694 shani_1694
Svara
this script is not for the pullback candlestick strategy, it is for another strategy that i am working on. in order the get the script for the pullback candlestick strategy search for it in the indicators public library.
Svara
that is a trade setup (signal) but the trade was not trigger. ARROW represent trade setup while CIRCLE represent triggering of the trade
Svara
shani_1694 SimpleTradingTechniques
it means we have to put the same rule as pullback candlestick strategy like if candle close below the 25% than we put sell
Svara
no the rules for this strategy are different form that of pullback candlestick strategy.
Svara
Is 'line' the Moving Avg?
Svara