LazyBear

Waddah Attar Explosion [LazyBear]

This is a port of a famous MT4 indicator, as requested by user @maximus71. This indicator uses MACD/BB to track trend direction and strength. Author suggests using this indicator on 30mins.

Explanation from the indicator developer:

"Various components of the indicator are:

Dead Zone Line: Works as a filter for weak signals. Do not trade when the red or green histogram is below it.

Histograms:
- Red histogram shows the current down trend.
- Green histogram shows the current up trend.
- Sienna line shows the explosion in price up or down.

Signal for ENTER_BUY: All the following conditions must be met.
- Green histo is raising.
- Green histo above Explosion line.
- Explosion line raising.
- Both green histo and Explosion line above DeadZone line.

Signal for EXIT_BUY: Exit when green histo crosses below Explosion line.

Signal for ENTER_SELL: All the following conditions must be met.
- Red histo is raising.
- Red histo above Explosion line.
- Explosion line raising.
- Both red histo and Explosion line above DeadZone line.

Signal for EXIT_SELL: Exit when red histo crosses below Explosion line. "

All of the parameters are configurable via options page. You may have to tune it for your instrument.

More info:
Author note: www.forex-tsd.com/me...ion-indicator-2.html
Video (French): www.youtube.com/watch?v=oLxa-Xce...

List of my other indicators:
- GDoc: docs.google.com...ByMEvm5MLo/edit?usp=sharin...
- Chart:

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
//
study("Waddah Attar Explosion [LazyBear]", shorttitle="WAE_LB")
sensitivity = input(150, title="Sensitivity")
fastLength=input(20, title="FastEMA Length")
slowLength=input(40, title="SlowEMA Length")
channelLength=input(20, title="BB Channel Length")
mult=input(2.0, title="BB Stdev Multiplier")
deadZone=input(20, title="No trade zone threshold")

calc_macd(source, fastLength, slowLength) =>
	fastMA = ema(source, fastLength)
	slowMA = ema(source, slowLength)
	fastMA - slowMA

calc_BBUpper(source, length, mult) => 
	basis = sma(source, length)
	dev = mult * stdev(source, length)
	basis + dev

calc_BBLower(source, length, mult) => 
	basis = sma(source, length)
	dev = mult * stdev(source, length)
	basis - dev

t1 = (calc_macd(close, fastLength, slowLength) - calc_macd(close[1], fastLength, slowLength))*sensitivity
t2 = (calc_macd(close[2], fastLength, slowLength) - calc_macd(close[3], fastLength, slowLength))*sensitivity

e1 = (calc_BBUpper(close, channelLength, mult) - calc_BBLower(close, channelLength, mult))
//e2 = (calc_BBUpper(close[1], channelLength, mult) - calc_BBLower(close[1], channelLength, mult))

trendUp = (t1 >= 0) ? t1 : 0
trendDown = (t1 < 0) ? (-1*t1) : 0

plot(trendUp, style=columns, linewidth=1, color=(trendUp<trendUp[1])?lime:green, transp=45, title="UpTrend")
plot(trendDown, style=columns, linewidth=1, color=(trendDown<trendDown[1])?orange:red, transp=45, title="DownTrend")
plot(e1, style=line, linewidth=2, color=#A0522D, title="ExplosionLine")
hline(deadZone, color=blue, linewidth=2, title="DeadZoneLine")