faytterro

Limited Fisher Transform

faytterro Uppdaterad   
what is Limited Fisher Transform?
This indicator is a compressed version of the Fisher transform indicator between 100 and 0 values.

what it does?
It allows us to define overbought and oversold zones by compressing the values ​​of the "fisher transform" indicator between 0 and 100. also these zones are the same for every timeframe and trading pair, just like RSI.

how it does it?
it use this formula: x = fisher transform values
a = average

how to use it?
its use is indistinguishable from the standard fisher. You can use it to set alarms for overbought and oversold zones. so you will be notified when a possible opportunity arises in the market.

Versionsinformation:
barcolor and bgcolor options added.
Versionsinformation:
no longer gives consecutive buy and sell signals, limited to once at "length" bars only.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?