yutas

yutas_TrendDirectionForceIndex

yutas Uppdaterad   
Ver2.0

Indicator with custom ForceIndex.
A sign is issued when the conditions are met.

This is still going to evolve.


ForceIndexをカスタムしたインジケーター。
条件を満たした場合にサインを出します。

これはまだ進化していく予定です。
Versionsinformation:
Ver2.1

Fixed a bug in numerical setting.

数値設定の不具合の修正。

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta yutas för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.