MBITBB

Perp vs Spot Delta (Bybit-CB)

MBITBB Uppdaterad   
Simple script showing the delta of Bybit BTCUSD perp vs Coinbase BTCUSD spot. Orange positive candles show bybit is higher, blue negative candles show Coinbase is higher.
Versionsinformation:
added binance perps, now orange is Binance and purple is Bybit.
Versionsinformation:
Back to old version, just bybit vs CB in the UI
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?