kv4coins

Compare

1001 visningar
46
This indicator compare( Futures Price / Spot Price) futures and spot prices of an asset.

This indicator is made to work with crypto assets mainly.

Inputs:
1. Auto Symbols Selection: Select the symbols for comparision from the selected chart symbol (This option only works with Binance futures symbols)
2. Symbol 1: Symbol 1 for comparison
3. Symbol 2: Symbol 2 for comparison
4. Timeframe: Timeframe for comparison

Happy trading.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

I just did a similar script. Nice to see that the idea is good
Svara