03.freeman

Series of Heikin ashi candle strategy

03.freeman Uppdaterad   
Series of Heikin ashi candle strategy, idea and rules:
After 2 consecutive heikin ashi candles of same color, place a buy stop order at high of last candle if green or a sell stop order at low of last candle if red.
Strategy follows the open order with trailing stop.
Use on charts with heikin ashi candles.
Good on lower timeframes and scalping.

Please use comment section for any feedback.
Next improvment (only to who is interested to this script and follows me): study with alerts. Leave a comment if you want to have access to study.
Release Notes: Improved performance and ability to change how many consecutive candle of same color before entry.

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?