fiki

Turtles Modified Alerts

Alerts for famous Turtle Trading Rules. Based on work from tmr0 and ossettia. It can be used with Autoview.

If you have any advice on how to further improve the script, please let me know by PM or comment below. Thanks!

Please hit on "Like" if you find this script useful so that others can find it easier. Thanks!

*** The information and script provided here are no recommendation to buy or sell. They are just an idea for educational and discussion purposes. ***
Release Notes: Alerts for famous Turtle Trading Rules. Based on work from tmr0 and ossettia. Compatible with Autoview.

Please "Like" if you find this script useful. Thanks!

Update v2: Label positioning and naming below (buy) and above (sell) bars added to better visualize entries and exits.

*** The information and script provided here are no recommendation to buy or sell. They are just an idea for educational and discussion purposes. ***
Release Notes: Added background color: red = short / blue = long.

Please like if you find this script useful. Thanks!
Release Notes:
  • Updated to Pine Script v4
  • Changed shape of label
  • Changed label colors to better distinguish between fast and long signals

Please like if you find this script useful. Thanks!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?