daylad

BTC Futures Basis

Shows various basis percentages in a table and plots historical basis. Also has an alert function for backwardation events. Useful for tracking bullish/bearish sentiment in BTC futures markets.

*Currently displays March and June futures for the following exchanges: Bitmex, Binance, Deribit, Okex, and FTX

Also displays CME Continuous Next Contract. All of the symbols are customizable.
-----------

Market-wide backwardation usually occurs during a heavy sell-off (such as a liquidation cascade).

**For getting alerts of backwardation events, I recommend creating an alert on the 1 minute chart with the condition "Any alert() function call". Alert level is customizable as well.
-----------

*NOTE!! : Futures contracts expire (obviously), so the contract symbols will need to be updated periodically. I will try to keep them updated going into the future.

**NOTE2!! : The alert() function does not track the CME contract. This is to avoid false triggers.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?