Vitalik170

Sakura 2

The oscillator uses an adaptive moving average as input to another RSI oscillator and is designed to provide a way to minimize the impact of corrections on the output of the oscillator without significant lag.
An additional trigger line is present in order to provide entry points from intersections between the oscillator and the trigger line.
I'll be working on the code to add and describe the privileges and the best settings

Settings

=Lengthy : period of the oscillator
=Power : controls the sensitivity of the oscillator to retracements, with higher values minimizing the sensitivity to retracements.
=Src : source input of the indicator

The indicator also includes the following graphical settings:

=Gradient : Determines the color mode to use for the gradient, options include "Red To Green", "Red To Blue" and "None", with "None" displaying no gradient.
=Color fill : Determines whether to fill the area between the oscillator and the trigger line or not, by default "On".
=Circles : Determines whether to show circles highlighting the crosses between the oscillator and the trigger line.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?