Tracks

Directional Movement Index Confirmation

This indicator helps determine the exit point of a play. Lots of green candles making you money? Got one red candle and now you're worried if this is the top? Check this indicator! A red arrow helps confirm that bearish pressure is rising while bull pressure is declining, and this may be your chance to exit. Works the opposite way for short plays, giving a green candle to help confirm the bottom.

This indicator was written to help educate members over at OptionsPlayers.com
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?