LonesomeTheBlue

Volume Profile / Fixed Range

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello All,

This script calculates and shows Volume Profile for the fixed range. Recently we have box.new() feature in Pine Language and it's used in this script as an example. Thanks to Pine Team and Tradingview!..

Sell/Buy volumes are calculated approximately!.

Options:
"Number of Bars" : Number of the bars that volume profile will be calculated/shown
"Row Size" : Number of the Rows
"Value Area Volume %" : the percent for Value Area
and there are other options for coloring and POC line styleEnjoy!
Versionsinformation:
maximum number of boxes increased to 200
Versionsinformation:
options organized
Versionsinformation:
- Ppgraded to Pine v5
- "Show POC Label" option added (users request)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?