CheatCode1

CC Trend strategy 2- Downtrend Short

Trend Strategy #2

Indicators:
1. EMA(s)
2. Fibonacci retracement with a mutable lookback period

Strategy:
1. Short Only
2. No preset Stop Loss/Take Profit
3. 0.01% commission
4. When in a profit and a closure above the 200ema, the position takes a profit.
5. The position is stopped When a closure over the (0.764) Fibonacci ratio occurs.
* NO IMMEDIATE RE-ENTRIES EVER!*

How to use it and what makes it unique:
This strategy will enter often and stop quickly. The goal with this strategy is to take losses often but catch the big move to the downside when it occurs through the Silvercross/Fibonacci combination. This is a unique strategy because it uses a programmed Fibonacci ratio that can be used within the strategy and on any program. You can manipulate the stats by changing the lookback period of the Fibonacci retracement and looking at different assets/timeframes.

This description tells the indicators combined to create a new strategy, with commissions and take profit/stop loss conditions included, and the process of strategy execution with a description of how to use it. If you have any questions feel free to PM me and boost if you found it helpful. Thank you, pineUSERS!


CHEATCODE1
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?