yeungshawn

Higher High and Lower Low Bar Count

yeungshawn Uppdaterad   
The importance of counting HH&LL is to find the possible extreme of the current leg and the potential reversal.

This script helps you count the number of bars which are constantly higher or lower than the previous ones.
I set the script to count from the first one, but only display the number from the third, in order to eliminate too much noise.

Note: I have loosened the criteria of HH and LL.
Let's take "higher high" as an example, I will count the number If the current bar's low is higher than the previous one's and its high is higher or equal to the previous one's , and vice versa.

If you prefer the strict definition of HH or LL, you can modify the code as you wish.
Versionsinformation:
update
Versionsinformation:
minor update
Versionsinformation:
minor update
Versionsinformation:
minor update
Versionsinformation:
update the code

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?