BacktestRookies

52 Week High/Low

52 Week High / Low Indicator

A simple, unobtrusive indicator that can be used on any timeframe to display the 52 week high/low values.

Features

  • Works on any timeframe.
  • Unobtrusive: Simple horizontal lines showing only the current 52 week values.
  • Allows the user to select whether to calculate the 52-week values from candle close values or the respective highs/lows.

For full overview and code commentary - Visit the backtest-rookies website.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?