amri_pangestu

Engulfing Signal Considering Three Bars Before

Its a simple analysis using Candle Pattern Technique, Engulfing . The script will find the engulf candle by considering three bars before. For Bullish Engulfing it will be colored by yellow, and for Bearish will be white. I reccomend you for using this script in Daily Time Frame.

Enjoyyyy!!!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?