loxx

Step-MA Filtered Stochastic [Loxx]

Step-MA Filtered Stochastic is a stochastic indicator with step moving average filtering. This smooths the signal by filtering out noise.

What is the Stochastic Indicator?
The stochastic oscillator, also known as stochastic indicator, is a popular trading indicator​ that is useful for predicting trend reversals. It also focuses on price momentum and can be used to identify overbought and oversold levels in shares, indices, currencies and many other investment assets.

The stochastic oscillator measures the momentum of price movements. Momentum is the rate of acceleration in price movement. The idea behind the stochastic indicator is that the momentum of an instrument’s price will often change before the price movement of the instrument actually changes direction. As a result, the indicator can be used to predict trend reversals.

The stochastic indicator can be used by experienced traders and those learning technical analysis. With the help of other technical analysis tools such as moving averages, trendlines and support and resistance levels, the stochastic oscillator can help to improve trading accuracy and identify profitable entry and exit points.

Included:
  • Bar coloring
  • 3 signal variations w/ alerts
  • Loxx's Expanded Source Types

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?